Hình Sự

PHÂN BIỆT GIỮA HIẾP DÂM VỚI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Theo quy định tại BLHS 2015 thì hiếp dâm là hành vi người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân. Nhằm bảo vệ tốt nhất cho bị hại, luật đã quy định 02 tội danh khác nhau cho hành vi này là Tội hiếp dâm và Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.