Giao Thông

THUÊ XE TỰ LÁI VÀ GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM THẾ NÀO?

Hiện nay, do việc đi lại tăng cao nên một số dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dân trong đó có dịch vụ thuê xe. Nhưng vấn đề xảy ra không mong muốn với người thuê xe tự lái đó chính là việc gây tai nạn giao thông. Vậy trong trường hợp này, người thuê xe phải chịu trách nhiệm như thế nào?