Đất Đai-Nhà Ở

Sự khác nhau Về Quyền giữa hộ gia đình, Cá Nhân Thuê Đất Trả Tiền Một Lần với trả tiền thuê đất hằng năm

Đối với các dự án được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, nếu vì được miễn tiền thuê đất một số năm mà các nhà đầu tư chỉ có quyền và nghĩa vụ như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm thì sẽ rất khó khăn cho nhà đầu tư và không thể hiện được vai trò của các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đất đai.

Phân biệt quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài với quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Do xu hướng toàn cầu hóa, số lượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày càng nhiều. Pháp luật hiện hành có quy định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không. Vậy quyền giữa hai nhóm đối tượng này khác nhau như thế nào?