Thừa Kế

Thủ tục kiện đòi chia thừa kế

Trong trường hợp những người đồng thừa kế không thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế thì cách giải quyết tốt nhất là khởi kiện ra Tòa án để Tòa án giải quyết. Theo đó, một hoặc những người thừa kế sẽ phải gửi đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết, Tòa án sẽ dựa trên các quy định của pháp luật để phân chi di sản.

Nghĩa vụ trả nợ của những người thừa kế

Theo quy định tại (Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015) thì khi người vay nợ chết, những người thừa kế vẫn phải trả nợ thay cho họ trong phạm vi di sản mà người chết đó để lại. Điều này cũng đồng nghĩa rằng dù người vay nợ chết thì việc trả nợ vẫn phải được thực hiện và được quy định cụ thể như sau: