[Quote's Day]
Pháp luật là đạo đức tối thiểu nhưng Đạo đức là Pháp luật tối đa

Tư vấn Pháp luật

Dịch vụ Pháp lý
Tư vấn Pháp Luật - Tranh tụng tố tụng


Giúp đỡ miễn phí vụ việc cho người nghèo, người khó khăn.
Tư vấn cơ bản miễn phí mọi đối tượng đang cần giúp đỡ.
Thực hiện vụ việc thù lao hợp lý, nhanh chóng, bảo mật.

Đối tác chiến lược

Những đối tác chiến lược trong việc hợp tác pháp triển cộng đồng tri thức Pháp Luật

Viện nghiên cứu Pháp Luật phía nam
Tiến sĩ: Nguyễn Văn Nam Viện Trưởng
Trường Đại học Kinh Tế - Luật
Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Thạc sĩ: Nguyễn Duy Hiệp Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh Nghiệp UEL
GenZ Academy Trường kỹ năng Kinh Doanh - Marketing
CEO: Lê Công Tuấn Co-Founder GenZ Academy/GenZ Media

Liên hệ giờ hành chính trừ vụ việc Gấp

Liên hệ chúng tôi ngay

Hotline

0829867666

104, Hồ Văn Tư, Thủ Đức, HCM